Czy jesteś osobą pełnoletnią?
Are you of legal drinking age?