Kontakt

Siedziba

Van Pur S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677, Warszawa

NIP: 813-33-92-434

KRS: 0000231094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 48 485 129,28 PLN 

Adres do korespondencji i doręczeń

Van Pur S.A.
Oddział w Rakszawie
37-111, Rakszawa 334

Tel.: +48 17 22 40 400
Fax: +48 17 22 49 301

E-mail: vanpur@vanpur.com 

 

 

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) VAN PUR S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

VAN PUR S.A.
ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa
Social media
Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII
Gospodarczy,
NIP: PL 8133392434,
KRS: 0000231094,
REGON: 180020885

Kapitał Zakładowy: 48 485 129,28 PLN (opłacony w całości)

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego

Social media

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)
2013 Van Pur S.A.
Projekt: agencjainvitro.pl, Realizacja: technetium.pl
Czy jesteś osobą pełnoletnią?
Are you of legal drinking age?
Eres un adulto?
Si No
你是否已满18岁?